1. The First Mediterranean Symposium On Comprehensive Joint Care, 05.-07.10.2018., Split

2. Akupunktura u liječenju boli, 30.11.2018. – 02.12.2018., Osijek

3. Liječenje akutne boli, 26.01.2019., Zagreb

4. Ultrazvukom vođeni periferni blokovi u regionalnoj anesteziji i liječenju boli, 08.-10.02.2019., Osijek

5. Liječenje neuropatske boli, 13.04.2019., Zagreb

6. Liječenje križobolje 01.- 02.06.2019., Osijek

7. Akupunktura u liječenju boli, 9.11.2019. – 1.12.2019., Osijek