• Predstavljanje smjernica za liječenje akutne boli
  • Izazov u liječenju visceralne boli

Poster u PDF formatu

Minisimpozij je bez kotizacije

Hrvatski liječnički zbor, Šubićeva 9, Zagreb