Od 20.-22. travnja 2012. u Rovinju se održava forum pod naslovom Sustav kvalitete i bolesnikove sigurnosti u zdravstvenim ustanovama Republike Hrvatske. Na forumu su tri važne sekcije kvlitete i sigurnosti kao što je kvaliteta i sigurnost u kirurgiji, medicina temeljena na dokazima i kvaliteta, te učinkovito praćenje boli kao indikator kvalitete.

PROGRAM

PRIJAVNICA

Više saznajte na stranici glavnog organizatora:

http://www.zdravstvo-kvaliteta.org/novi/index.php