Prijava sudjelovanja
Pristupnice za sudjelovanje u tečaju molimo pošaljite putem elektroničke adrese tajniku tečaja: Vlasti Bohm, mobitel 091 5843 248, e-mail: vlasta.bohm@medri.hr. U mailu naznačite ime i prezime, mjesto zaposlenja, ustanovu, kontakt telefon i mobitel te kontakt email adresu.

Za sve ostale obavijesti vezane uz održavanje tečaja možete se obratiti voditeljici tečaja prof. dr. sc. Vesni Golubović, mobitel 091 2502 230, e-mail: vesna.golubovic@medri.hr

Kotizacija
Kotizacija za sudjelovanje iznosi 1000 kuna te se uplaćuje na žiro račun Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, broj 2360000-1101410222, poziv na broj 4950, s naznakom „Mišićno koštana bol“.  Molimo da sa sobom ponesete presliku uplatnice kao dokaz uplaćene kotizacije.